napiszlogo

Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu.
Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem.

Marco Pantani

Władze klubu

Zgodnie z § 18 Statutu władze klubu stanowią:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna

Członkowie władz klubu za swoją pracę w organach stowarzyszenia nie pobierają żadnych wynagrodzeń, pracują całkowicie społecznie.

Komisja rewizyjna od dnia 20.06.2011 roku pracuje w składzie:

Bogusław Nowak - Przewodniczący Komisji (sympatyk kolarstwa)

Roman Kozłowski - Zastępca Przewodniczącego (były zawodnik, Mistrz Polski),

Przemysław Pałyga - członek (były zawodnik).

Zarząd klubu od dnia 20.06.2011 roku pracuje w składzie:

Marcin Muszalski - Prezes Zarządu (były zawodnik, Vice Mistrz Polski LZS),

Zdzisław Gracz - Vice Prezes (były zawodnik, człowiek instytucja, bez niego nie ma klubu),

Michał Kuś - Vice Prezes (były zawodnik, Mistrz Polski masters, trener, pasjonat roweru, dzieciaki go lubią i szanują).

Nowe władze klubu wpisane są do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Wieluniu: